Antikorozní ochranný systém Serviwrap®ochrana nových potrubí · opravy potrubí · podzemní nádrže · ocelové konstrukce

Již více jak 35 let poskytují antikorozní ochranné systémy Serviwrap® pevnou samolepicí a samouzavírací ochranu před korozí pro nová i pro opravovaná potrubí a podzemní nádrže. Antikorozní systém Serviwrap® chrání tisíce kilometrů podzemních a podmořských potrubí, které jsou součástí prestižních projektů doslova po celém světě – od Norska po Austrálii, od Nigérie po Indonésii a většinu Evropy. V České a Slovenské republice dodáváme systém Serviwrap® od roku 1992 bez jakékoliv reklamace či jiných výhrad.

Antikorozní ochranný systém Serviwrap® tvoří tyto komponenty:

 • samolepicí ochranná páska Serviwrap® R30A o různých šířkách,
 • základní penetrační nátěr Serviwrap® Primer AB,
 • trvale plastický tmel Serviwrap® Moulding Putty, a
 • případně i vnější ochranná páska Serviwrap® Outerwrap o různých šířkách.

Serviwrap® se používá se pro antikorozní ochranu kovových potrubí, nádrží apod. uložených v zemi nebo ve vodě, a to i slané. Izolační pásky Serviwrap® R30A jsou často používány při opravách, především na potrubích s asfaltovými izolacemi, pro jejich dobrou kompatibilitu s různými používanými systémy. Serviwrap® je vhodný pro všechny velikosti nádrží a všechny průměry potrubí pro vedení nebo uskladnění plynu, ropy, vody i jiných médií, se záruční dobou deseti let.

Systém Serviwrap® je nejosvědčenějším představitelem páskových izolací ocelových potrubí. Toto jsou jeho vynikající přednosti:

 • Má mimořádnou přilnavost, naprosto nepropouští vodu, vlhkost či páru.
 • Má výbornou mechanickou pevnost.
 • Jeho použití nevyžaduje přistavování a používání speciálních zařízení.
 • Jeho použití nevyžaduje ani zahřívání.
 • Nevyžaduje zvětšený rozměr rýhy (při ručním navíjení postačuje 25 cm volného prostoru okolo potrubí).
 • Nemá zvláštní požadavky na průchod pod potrubím, není nutno provádět ruční podkopávání potrubí na zvýšenou světlost.
 • Má minimální nároky na počet pracovníků při použití.
 • Umožňuje izolování i ve ztížených podmínkách pro úpravu povrchu. Není-li možno provádět otryskání, vykazuje uspokojivé adhezní vlastnosti a dobrou bariérovou protikorozní ochranu i při pouhém mechanickém očištění povrchu na stupeň St 2÷3.
 • Představuje univerzální systém kompatibilní se všemi v současnosti používanými izolačními systémy s možnostmi aplikace za provozu i při odstávce.
 • Je výborný při přeizolování přechodů mezi různými původními izolačními systémy; např. v kombinaci s bitumenovými izolačními systémy.
 • Má vysokou pevnost v tahu (modul pružnosti), optimální tažnost, izolační odpor, odolnost ke „cathodic disbondment“ tj. odlupování izolace vlivem katodického ochranného proudu, má velké rozmezí pracovních teplot, lze používat i v mírných mrazech.

Seznamte se laskavě s naší nabídkou materiálů Serviwrap®.

Dokumenty

Ujištění o vydání prohlášení o shodě
Leták Serviwrap®
Návod k použití Serviwrap®
Bezpečnostní list Serviwrap® Primer AB
Technické informace Serviwrap®
Tabulka spotřeby Serviwrap® podle velikosti izolované plochy
Tabulka spotřeby Serviwrap® podle průměru potrubí
Bezpečnostní datový list pro penetrační nátěr Serviwrap® Primer AB (anglicky)
Bezpečnostní datový list pro pásku Serviwrap® R30A (anglicky)
Leták Serviwrap® (rusky)
Technická informace k penetračnímu nátěru Serviwrap® Primer AB (rusky)
Technická informace k pásce Serviwrap® R30A (rusky)
Cesta do skladu společnosti Ortodroma
Technická informace k trvale plastickému tmelu Serviwrap® Moulding Putty (anglicky)
Technická informace k vnější ochranné pásce Serviwrap® Outerwrap (anglicky)
Technická informace k penetračnímu nátěru Serviwrap® Primer AB (anglicky)
Datový list k pásce Serviwrap® R30A
Serviwrap® ve formátu JPG

Z naší nabídky vybíráme

Shawndra R-100TM

Vysoce účinný filtr navržený pro snadnou údržbu.

Longseal®

Při použití této samolepící hydroizolační membrány zaizolujete základy rozsáhlé budovy za jediný den.

Plasgard 410®

Plasgard 410 je dvousložkový silnovrstvý epoxidový nátěr, k jehož použití není zapotřebí rozpouštědla.

PRA®

Unikátní řešení pro odstranění problému s voskem použitelné ve všech fázích zpracování ropy.

E-SAFE®

Odstraňuje ekologicky, ekonomicky, a rychle znečištění ropou a ropnými produkty

Serviwrap®

Potřebujete-li zaizolovat potrubí spolehlivě, jednoduše a rychle.

+420-723 115 432 | info@ortodroma.cz | Copyright Ortodroma, s.r.o. © 2010
Designed and powered by W-System Studio