Návod k použití PRA®V ropném vrtu

  1. Použijte PRA® do mezikruží v objemu 12,5 litru na každých 100 metrů hloubky při hloubce vrtu do 2.500 metrů. Pro vrty hlubší než 2.500 metrů by se mělo použít dávkování 18,5 litru PRA® na každých 100 metrů hloubky. PRA® lze kombinovat se surovou ropou z vrtu. Nepřidávejte žádné rafinované uhlovodíkové produkty. Pro závažnější akumulace parafínu lze použít zvýšeného množství PRA®.
  2. Pokud je to možné, nechte materiál PRA® obíhat přes noc, aby se vyčistilo čerpadlo a potrubí, nebo alespoň dokončete dvě kompletní cirkulace objemu trubek. Parafín rekombinuje s ropou a díky snížení mezifázového napětí zůstane v tekuté fázi, dokud nedojde k rafinaci.
  3. Perforace se většinou zprůchodní, pokud se Plutus PRA® ponechá ve vrtu po určitou dobu podle závažnosti parafínových usazenin, často až po 24 či 48 hodinách.
  4. Pokud stále zůstává neodstraněno nepřijatelné množství parafínových usazenin, opakujte kroky 2 - 3 až do vyhovujícího výsledku.

Poznámka: pravidelné užívání materiálu Plutus PRA® omezí četnost odstávky a údržby.

V potrubí

  1. Plutus PRA® by měl být zaveden do potrubí, pokud možno co nejvíce proti proudu. Objem vstříknutého materiálu bude záviset na závažnosti parafínových usazenin v potrubí.
  2. Potrubí, které vede z ropných vrtů a které je ošetřené materiálem PRA®, bude mít méně parafínových usazenin, než potrubí z těch vrtů, které nebyly ošetřeny PRA®. Čerpadla zůstanou čistá a ventily budou fungovat správně. Pro pohyb ropy bude zapotřebí méně tlaku.

Poznámka: V potrubích vedených pod mořem a ve studených klimatických podmínkách má ropa po použití Plutus PRA® menší viskozitu. Problémy s prošťouráváním či oškrabováním jsou zcela vymýceny v lomených potrubích.

V tankerech, cisternových vagónech a nádržích pro skladování ropy

  1. Do nádrže znečištěné parafínovými usazeninami a kaly dávkujte Plutus PRA® coby 2 - 5% objemu akumulovaného kalu.
  2. Nechte Plutus PRA® cirkulovat v nádrži, pokud to čas a skladovací podmínky dovolí. Díky oběhu ropy se oddělí vosk od kalu. Parafín rekombinuje a vstoupí do tekuté fáze, aniž by změnil kvalitu ropy. Když je nádrž připravena ke své pravidelnou údržbu, přidejte vodu. Kaly pak mohou být odčerpány s minimálním množstvím anebo žádnými zbývajícími uhlovodíky.

Poznámka: Není nutné, aby cisterna nebo tanker byly vyřazeny z provozu. Přirozený pohyb ropy bude sloužit k oběhu PRA® a snížení objemu kalu nebo parafínu.

V nádržích pro skladování paliva

  1. Plutus PRA® by měl být přidán do nafty nebo benzínu v nádrži v poměru 0,4 – 1 litr na metr krychlový objemu nádrže.
  2. Nechte Plutus PRA® v nádrži cirkulovat, aby zničil řasy a plísně nebo rozložil vzniklé suspenze. Cirkulace způsobí, že pevné látky a vodní kapénky doslova vypadnou ze suspenze. Není nutné cokoliv z nádrže odčerpávat. Kvalita pohonných hmot a jejich energetická hodnota se zvýší. Účinnost ošetření PRA® se projeví obvykle do 24 hodin.

Poznámka: Ujistěte se před zahájením jakékoliv procesu ošetřování materiálem PRA®, dodržujete všechny bezpečnostní pokyny a postupy. V případě pochybností o správném postupu zkontrolujte před dalším pokračováním vše s bezpečnostním technikem. Výrobce, společnost Plutus Environmental Technologies Inc nebo její partnerské společnosti, nenesou odpovědnost za porušení pokynů nebo za chyby ze strany uživatele.

Pro individuální poradenství a podporu, prosíme, kontaktujte nás.

Z naší nabídky vybíráme

Shawndra R-100TM

Vysoce účinný filtr navržený pro snadnou údržbu.

Longseal®

Při použití této samolepící hydroizolační membrány zaizolujete základy rozsáhlé budovy za jediný den.

Plasgard 410®

Plasgard 410 je dvousložkový silnovrstvý epoxidový nátěr, k jehož použití není zapotřebí rozpouštědla.

PRA®

Unikátní řešení pro odstranění problému s voskem použitelné ve všech fázích zpracování ropy.

E-SAFE®

Odstraňuje ekologicky, ekonomicky, a rychle znečištění ropou a ropnými produkty

Serviwrap®

Potřebujete-li zaizolovat potrubí spolehlivě, jednoduše a rychle.

+420-723 115 432 | info@ortodroma.cz | Copyright Ortodroma, s.r.o. © 2010
Designed and powered by W-System Studio