O společnostiOrtodroma, s.r.o. je dynamická česká společnost založená v roce 2005, která spolupracuje s předními zahraničními výrobci a uvádí jejich výrobky na tuzemský trh, stejně jako na trhy řady středo- a východoevropských zemí, a to zejména v oblasti plynárenského, ropného a petrochemického průmyslu a stavebnictví.

Cílem společnosti není jen prodávat své zboží, ale i stát se partnerem svých zákazníků a přinášet jim konkurenční výhodu prostřednictvím špičkových produktů a služeb.

Původ slova "ortodroma"

Řecký výraz "orto-" nebo "ortho-" tvoří první část složených slov. Má význam přímý, rovný, správný, pravdivý. Řecké slovo "dromos" znamená dráha, často závodní dráha, ale může to být i životní dráha, dnes bychom řekli kariéra.

Slovo "dromos" známe i v češtině z nejrůznějších spojení: autodrom (dráha pro auta), aerodrom (pro letadla), tankodrom (pro tanky), velodrom (pro kola), hipodrom (pro koně), kosmodrom (pro kosmické lodě), dromedár (velbloud jednohrbý – "cestář").

"Ortodroma" je v geometrickém slova smyslu nejkratší spojnice dvou míst na kulové ploše, v přeneseném, geodetickém slova smyslu na zeměkouli.

Naše ortodroma

V našem pojetí pak "ortodroma" představuje tu přímou, rovnou -- a neváhali bychom říct i správnou -- cestu. Takovou, kterou nabízíme našim klientům a po které s nimi půjdeme. Můžeme je po této cestě vést, nicméně naším cílem je spíše partnerské putování, kdy sloužíme spíše jako průvodce, nežli jako vůdce.

Někdy se může zdát, že ta správná cesta není nejkratší, může být i křivolaká, ale my věříme, že spolu s našimi klienty se dokážeme vždy vydat po té optimální cestě, tak abychom spolu dosáhli co nejdříve toho správného cíle.

Společenská zodpovědnost

Ortodroma, s.r.o. je zodpovědným partnerem, dodavatelem, sousedem i zaměstnavatelem. Společenská odpovědnost vyváženě pomáhá celé společnosti soustředit se nejenom na své podnikání a přiměřený zisk, ale i na svůj vztah k životnímu prostředí, k lidem, společnosti a komunitám kolem sebe, i k zaměstnancům, kteří jsou základem každého podnikání.

Sponzorujeme

Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice

Základní škola a Mateřská škola Prysk, Prysk

Dokumenty

Osvědčení o registraci k DPH
Výpis z obchodního rejstříku
Logotyp Ortodroma ve formátu JPG

Z naší nabídky vybíráme

Shawndra R-100TM

Vysoce účinný filtr navržený pro snadnou údržbu.

Longseal®

Při použití této samolepící hydroizolační membrány zaizolujete základy rozsáhlé budovy za jediný den.

Plasgard 410®

Plasgard 410 je dvousložkový silnovrstvý epoxidový nátěr, k jehož použití není zapotřebí rozpouštědla.

PRA®

Unikátní řešení pro odstranění problému s voskem použitelné ve všech fázích zpracování ropy.

E-SAFE®

Odstraňuje ekologicky, ekonomicky, a rychle znečištění ropou a ropnými produkty

Serviwrap®

Potřebujete-li zaizolovat potrubí spolehlivě, jednoduše a rychle.

+420-723 115 432 | info@ortodroma.cz | Copyright Ortodroma, s.r.o. © 2010
Designed and powered by W-System Studio